Công Ty Cổ Phần Đà Lạt Hiệp An

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Đà Lạt Hiệp An

Cong Ty Co Phan Da Lat Hiep An
Mã Số Thuế: 5801483051
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Tân An, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 14-04-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 14-04-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Huỳnh Thanh Sơn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Đà Lạt Hiệp An

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đà Lạt Hiệp An?

✓ Trả lời: 5801483051

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Đà Lạt Hiệp An?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đà Lạt Hiệp An chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Đà Lạt Hiệp An?

✓ Trả lời: Thôn Tân An, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Đà Lạt Hiệp An là ai?

✓ Trả lời: Huỳnh Thanh Sơn

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Đà Lạt Hiệp An?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]