Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vietnam New Life

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vietnam New Life

Tiếng Anh:

Vietnam New Life Technology Solutions Corp

Cong Ty Co Phan Cong Nghe Vietnam New Life
Mã Số Thuế: 5801465380
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 32A, Khe Sanh, Tổ 3, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 31-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 31-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Cao Nữ Vinh Hà
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vietnam New Life

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vietnam New Life?

✓ Trả lời: 5801465380

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vietnam New Life?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vietnam New Life chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vietnam New Life?

✓ Trả lời: Số 32A, Khe Sanh, Tổ 3, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vietnam New Life là ai?

✓ Trả lời: Cao Nữ Vinh Hà

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vietnam New Life?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]