Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Smast Solar Việt Nam

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Smast Solar Việt Nam

Tiếng Anh:

Vietnam Solar Smast Technology Joint Stock Company

Cong Ty Co Phan Cong Nghe Smast Solar Viet Nam
Mã Số Thuế: 5801457654
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 30 Trần Phú, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 02-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Lương Văn Hà
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Smast Solar Việt Nam

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Smast Solar Việt Nam?

✓ Trả lời: 5801457654

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Smast Solar Việt Nam?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Smast Solar Việt Nam chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Smast Solar Việt Nam?

✓ Trả lời: Số 30 Trần Phú, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Smast Solar Việt Nam là ai?

✓ Trả lời: Lương Văn Hà

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Smast Solar Việt Nam?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]