Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Quốc Tế Kts Maxpro Đức Trọng Lâm Đồng

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Quốc Tế Kts Maxpro Đức Trọng Lâm Đồng

Tiếng Anh:

DUC TRONG LAM DONG KTS MAXPRO INTERNATIONAL TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Cong Nghe Quoc Te Kts Maxpro Duc Trong Lam Dong
Mã Số Thuế: 5801484231
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 31, đường Thống Nhất, thôn Phú Thịnh, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 09-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 09-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Hồ Đình Mạnh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Quốc Tế Kts Maxpro Đức Trọng Lâm Đồng

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Quốc Tế Kts Maxpro Đức Trọng Lâm Đồng?

✓ Trả lời: 5801484231

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Quốc Tế Kts Maxpro Đức Trọng Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Quốc Tế Kts Maxpro Đức Trọng Lâm Đồng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Quốc Tế Kts Maxpro Đức Trọng Lâm Đồng?

✓ Trả lời: 31, đường Thống Nhất, thôn Phú Thịnh, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Quốc Tế Kts Maxpro Đức Trọng Lâm Đồng là ai?

✓ Trả lời: Hồ Đình Mạnh

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Quốc Tế Kts Maxpro Đức Trọng Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]