Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Chuyển Đổi Số Quốc Gia Kts Maxpro Đà Lạt Lâm Đồng

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Chuyển Đổi Số Quốc Gia Kts Maxpro Đà Lạt Lâm Đồng

Tiếng Anh:

DA LAT LAM DONG KTS MAXPRO NATIONAL DIGITAL TRANSFORMATION TECHNOLOGY TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Cong Nghe Chuyen Doi So Quoc Gia Kts Maxpro Da Lat Lam Dong
Mã Số Thuế: 5801484305
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 14B Hoàng Hoa Thám, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 10-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Hồ Thị Sao Mai
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Chuyển Đổi Số Quốc Gia Kts Maxpro Đà Lạt Lâm Đồng

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Chuyển Đổi Số Quốc Gia Kts Maxpro Đà Lạt Lâm Đồng?

✓ Trả lời: 5801484305

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Chuyển Đổi Số Quốc Gia Kts Maxpro Đà Lạt Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Chuyển Đổi Số Quốc Gia Kts Maxpro Đà Lạt Lâm Đồng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Chuyển Đổi Số Quốc Gia Kts Maxpro Đà Lạt Lâm Đồng?

✓ Trả lời: 14B Hoàng Hoa Thám, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Chuyển Đổi Số Quốc Gia Kts Maxpro Đà Lạt Lâm Đồng là ai?

✓ Trả lời: Hồ Thị Sao Mai

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Chuyển Đổi Số Quốc Gia Kts Maxpro Đà Lạt Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]