Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Giao Thông Lâm Đồng

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Giao Thông Lâm Đồng

Tiếng Anh:

LAMDONG TRAFFIC & MACHANICS JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Co Khi Giao Thong Lam Dong
Mã Số Thuế: 5801464570
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 24B đường 3 tháng 4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 21-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 21-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Vũ Văn Thắng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Giao Thông Lâm Đồng

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Giao Thông Lâm Đồng?

✓ Trả lời: 5801464570

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Giao Thông Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Giao Thông Lâm Đồng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Giao Thông Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Số 24B đường 3 tháng 4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Giao Thông Lâm Đồng là ai?

✓ Trả lời: Vũ Văn Thắng

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Giao Thông Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]