Công Ty Cổ Phần Câu Cá Giải Trí Hồ Lộc An

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Câu Cá Giải Trí Hồ Lộc An

Tiếng Anh:

HO LOC AN ENTERTAINMENT FISHING JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Cau Ca Giai Tri Ho Loc An
Mã Số Thuế: 5801486101
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 198 Bùi Thị Xuân, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 14-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 14-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: VƯƠNG KHẢ HỒNG
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Câu Cá Giải Trí Hồ Lộc An

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Câu Cá Giải Trí Hồ Lộc An?

✓ Trả lời: 5801486101

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Câu Cá Giải Trí Hồ Lộc An?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Câu Cá Giải Trí Hồ Lộc An chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Câu Cá Giải Trí Hồ Lộc An?

✓ Trả lời: Số 198 Bùi Thị Xuân, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Câu Cá Giải Trí Hồ Lộc An là ai?

✓ Trả lời: VƯƠNG KHẢ HỒNG

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Câu Cá Giải Trí Hồ Lộc An?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]