Công Ty Cổ Phần Casapassi Caffè

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Casapassi Caffè

Tiếng Anh:

CASAPASSI CAFFÈ CORPORATION

Cong Ty Co Phan Casapassi Caffe
Mã Số Thuế: 5801487271
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 65 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 08-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 08-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Lê Phan Trọng Đức
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Casapassi Caffè

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Casapassi Caffè?

✓ Trả lời: 5801487271

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Casapassi Caffè?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Casapassi Caffè chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Casapassi Caffè?

✓ Trả lời: 65 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Casapassi Caffè là ai?

✓ Trả lời: Lê Phan Trọng Đức

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Casapassi Caffè?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]