Công Ty Cổ Phần Betafarms

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Betafarms

Tiếng Anh:

Betafarms Jsc

Cong Ty Co Phan Betafarms
Mã Số Thuế: 5801462929
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 05 đường Pasteur, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 29-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 29-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Trần Đăng Khoa
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Betafarms

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Betafarms?

✓ Trả lời: 5801462929

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Betafarms?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Betafarms chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Betafarms?

✓ Trả lời: Số 05 đường Pasteur, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Betafarms là ai?

✓ Trả lời: Trần Đăng Khoa

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Betafarms?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]