Công Ty Cổ Phần Bđs Toàn Dân

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Bđs Toàn Dân

Tiếng Anh:

TOAN DAN LAND JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Bds Toan Dan
Mã Số Thuế: 5801486976
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 23 Nguyễn Thị Minh Khai, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 01-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Vương Kim Thoảng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Bđs Toàn Dân

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Bđs Toàn Dân?

✓ Trả lời: 5801486976

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Bđs Toàn Dân?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Bđs Toàn Dân chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Bđs Toàn Dân?

✓ Trả lời: 23 Nguyễn Thị Minh Khai, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Bđs Toàn Dân là ai?

✓ Trả lời: Vương Kim Thoảng

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Bđs Toàn Dân?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]