Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Vạn Thành Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Vạn Thành Đà Lạt

Tiếng Anh:

Van Thanh Dalat Real Estate Joint Stock Company

Cong Ty Co Phan Bat Dong San Van Thanh Da Lat
Mã Số Thuế: 5801453434
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 40, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 05-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 05-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Trương Bách Tùng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Vạn Thành Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Vạn Thành Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801453434

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Vạn Thành Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Vạn Thành Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Vạn Thành Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số 40, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Vạn Thành Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Trương Bách Tùng

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Vạn Thành Đà Lạt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]