Công Ty Cổ Phần Agri Media

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Agri Media

Tiếng Anh:

Agri Media Joint Stock Company

Cong Ty Co Phan Agri Media
Mã Số Thuế: 5801460632
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 76/2/8 đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 06-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 06-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Văn Tiến
Ngành nghề chính: Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Agri Media

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Agri Media?

✓ Trả lời: 5801460632

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Agri Media?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Agri Media chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Agri Media?

✓ Trả lời: Số 76/2/8 đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Agri Media là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Tiến

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Agri Media?

✓ Trả lời: Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ

[ad_2]