Công Ty Cổ Phần 3h Pig Gold

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần 3h Pig Gold

Cong Ty Co Phan 3h Pig Gold
Mã Số Thuế: 5801462083
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 22 quốc lộ 20, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 20-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Đinh Công Hánh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần 3h Pig Gold

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần 3h Pig Gold?

✓ Trả lời: 5801462083

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần 3h Pig Gold?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần 3h Pig Gold chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần 3h Pig Gold?

✓ Trả lời: Số 22 quốc lộ 20, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần 3h Pig Gold là ai?

✓ Trả lời: Đinh Công Hánh

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần 3h Pig Gold?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]