Công Ty Cổ Phần 24H Plus Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần 24H Plus Đà Lạt

Cong Ty Co Phan 24H Plus Da Lat
Mã Số Thuế: 5801485644
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 69 Triệu Việt Vương, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 03-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 03-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Hà Hữu Thùy
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần 24H Plus Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần 24H Plus Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801485644

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần 24H Plus Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần 24H Plus Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần 24H Plus Đà Lạt?

✓ Trả lời: 69 Triệu Việt Vương, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần 24H Plus Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Hà Hữu Thùy

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần 24H Plus Đà Lạt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]